Updatering av hemsidan

Ny layout, och lite små fixeletrix

Nytt tema, ny design, och uppdatering av bakgrundsfunktioner!
Förbättring av sidornas information fortgår, och kommer att inom en kort tid förbättras.

Kommentera