Öppen Hand är en ideell förening som drivs av tre kristna församlingar:
Korskyrkan    www.korskyrkaninykoping.se
Filadelfia       www.filadelfianykoping.se
Nyckeln         www.nyckeln.org
Öppen Hand leds av en styrelse som har tre ledamöter från vardera församling, totalt 9 personer.Hjälpinsatser beslutas av styrelsen. För att bevilja hjälpinsats krävs i regel god insyn i berörd verksamhet från styrelsens sida.
Komplett Redovisning AB  http://www.kurab.se/  ansvarar för revision av verksamheten.